HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓI HÀNG ĐÔNG LẠNH

 

Khi đóng gói hàng hóa thuộc nhóm này , Quay khách càn lưu ý một số điểm sau :

Hàng hóa loại này được xếp vào dạng đặc biệt . Khi có nhu càu vận chuyển hàng hóa dạng này , người gửi hàng cần dự trù được thời gian vận chuyển để có biện pháp đóng gói nhằm bảo quản hàng hóa ở trong tình trang tốt nhất . Vận chuyển hàng hóa dạng này đòi hỏi rất khắc khe về việc đóng gói .

Để đảm bảo  hàng hóa an toàn và hiệu qủa trong quá trinh vận chuyển quý khách hàng cần tham khảo hướng dẫn dưới đây :

-       Hàng hóa phải được bọc trong giấy gói bảo vệ và đóng trong hộp giấy , bao gai

-       Vật liệu bao gói phải đủ chắc để có thể chất xếp các kiện hàng lên nhau .

-       Phải đóng gói hàng được bảo vệ và thông thoáng , các kiên hàng không được chất quá tải về cả trọng lượng và thể tích .

-       Đóng gói hàng hóa thành những túi nhỏ bằng loại bao bì không rò rỉ ,vật liệu đóng gói lý tưởng là túi nylon có độ dầy tối thiểu 0,1 mm .

-       Một số loại hàng hóa càn phải hút chân không  , các túi này dán kinh miệng để giữ lạnh .

-       Đóng các gói hàng nhỏ vào thùng xốp , thùng nhựa , thùng chuyên dụng để bảo quản . Thùng đóng hàng phải đảm bảo độ cứng vì chúng được xếp chồng lên nhau trong quá trình vận chuyển .

Chú ý : một số loại hàng hóa mau hỏng cần phải được đóng gói với vật liệu giữ lạnh để bảo quản như đá Dry ice ( đá khô ) , khí hóa lõng , đá ướt cần lưu ý .

Đá khô ( dry ice )

-       Không nên tiếp xuc trực tiếp với đá không vì dễ bị phỏng lạnh .

-       Không nên để đá khô trực tiếp với hàng hóa dễ bị cháy hàng , nên quấn đá khô trong giấy báo để tăng hiệu quả sử dụng của đá .

-       Lượng đá sử dụng tùy thuộc vào từng loại hàng hóa , tỉ lệ lý tưởng khuyên dùng là 02 hàng , 01 đá .

Khí hóa lỏng

-       Khi khí hóa lỏng được sử dụng là chất giữ lạnh cùng với hàng mau hỏng vật liệu này cần phải tuân thủ các quy định về hàng nguy hiểm của các hăng hàng không .

Đá ướt

-       Đây là phương pháp làm lạnh thông dụng dẻ bảo quản hàng mau hỏng , phương pháp này càn đảm bảo các yêu cầu sau :

-       Đá ướt phải đựng trong túi nylon .

-       Những kiện hàng sử dụng đá ướt để làm lạnh , yêu càu phải dán ít nhất 01 nhản chỉ hướng để đảm bảo kiện hàng được để đúng chiều trong suốt quá trình vận chuyển .  

-       Dùng băng keo chóng thắm dán kin miệng thùng , có thể sử dụng dây đai hoặc nẹp gia cố quanh thùng hàng nếu cần thiết  để giữ lainhj tốt nhất cho hàng hóa .

-       Trọng lượng hàng hóa trong thùng không được vượt quá giới hạn cho phép của vật liệu bao bi .

-       Đối với các loại hàng hóa xuát khẩu đi quốc tế việc đóng gói và bao bì phải đáp ứng các tieu chuẩn của nhà vận chuyển cũng như những quy định của nước sở tại .

-       Vắc xin và vật tư y tế được vận chuyển trong những bao bì chuẩn , được thiết kế để bảo vệ chất lượng của hàng bên trong .

-       Các nhãn phục vụ như nhãn dễ vỡ , nhãn chỉ hướng …. phải được dán phù hợp .

Handphone : 0902707051 hoặc 0909299003 ( zalo , viber )


Bài viết khác
  • HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VẬN CHUYỂN CHÓ - MÈO - THÚ CƯNG ĐI NƯỚC NGOÀI
  • HƯỚNG DẪN QUY CÁCH CHUỒNG , LỒNG VẬN CHUYỂN CHÓ - MÈO -THÚ CƯNG ĐI NƯỚC NGOÀI
  • HÀNG CẤM NHẬP - NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN
  • BẢNG PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA LÝ
  • HUN TRÙNG HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU