HƯỚNG DẪN GỬI THƯ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐI NƯỚC NGOÀI

1. Chuẩn bị thư cần gửi:

Hãy kiểm tra lại thư cần gửi để tránh sai sót hoặc thiếu. Đóng gói vào phong bì cứng hoặc túi bóng thật cẩn thận.

2. Chuẩn bị địa chỉ Người nhận:

Lưu ý: Địa chỉ người nhận phải chính xác, rõ ràng, không nhận địa chỉ của hòm thư bưu điện (P.O.BOX). Ghi zipcode/postal code (mã bưu điện) của khu vực địa chỉ người nhận để chúng tôi tra cước và thời gian vận chuyển.

3. Liên hệ với chúng tôi để tra cước, thời gian và hẹn lịch nhận hàng:

Liên hệ với phòng nghiệp vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

4. Nhận hàng và chuyển phát:

5. Tra cứu thông tin vận chuyển:

Mỗi thư gửi đi sẽ được cấp 1 mã số vận đơn (mã bill) duy nhất (thông thường chúng tôi sẽ gửi cho người gửi qua email hoặc SMS). Người gửi và người nhận có thể sử dụng mã bill này để tra cứu thông tin vận chuyển của thư qua công cụ quản lý vận đơn của chúng tôi (sẽ hướng dẫn qua email).

6. Phát thư: